Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ oferta ] [ książki o dzieciach ] [ antropozofia:   Strona I | Strona II | Strona III ] [ Inne ]

K S I Ą Ż K I   R.   S T E I N E R A   -   S T R O N A   III

Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU
Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemnice pszczół
Tajemnice pszczół
Książka omawia znaczenie owadów, które są bardzo ważne dla świata - głównie pszczół, lecz również os i mrówek. Autor omawia rolę pszczół, os i mrówek w utrzymaniu zdrowego środowiska. Podaje duchowe aspekty procesów przyrody, których zrozumienie może pomóc ludziom w zachowaniu zdrowia.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 162 strony , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Człowiek jako symfonia świata Tom II
Człowiek jako symfonia świata Tom II
Autor, rozwijając dalej tematykę z tomu pierwszego, opisuje pracę nad światem roślin istot elementarnych przyrody - duchów korzeni, istot wody, duchów powietrza i ognia. Omawia również tajemnice ludzkiego organizmu, procesy przemiany materii i procesy krążenia oraz choroby i proces zdrowienia. Porusza aspekt przemiany mineralności w eter cieplny w człowieku. Omawia zagadnienie moralno-duchowych impulsów ludzkości, a także moralne zimno i moralną nienawiść w fizycznym obrazie człowieka oraz pracę duchowych hierarchii nad przemianą duchowej postaci człowieka.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 124 strony , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Człowiek jako symfonia świata Tom I
Człowiek jako symfonia świata Tom I
Książka ta jest spojrzeniem na człowieka jako na mikrokosmos odzwierciedlający cały wielki kosmos, spojrzenie na człowieka jako na symfonię otaczającego nas wszechświata. Co łączy ludzi z ptakami, ssakami, owadami i innymi istotami otaczającego nas świata? Jak przebiegało kosmiczne kształtowanie człowieka w porównaniu z wyższymi gatunkami zwierząt? Jaką rolę w świecie spełniają elementarne duchy przyrody? Jaką rolę odgrywają siły przychodzące ze Zwierzyńca? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w tej właśnie książce.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 124 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Sedno kwestii społecznej
Sedno kwestii społecznej
Książka ta, dzięki klarownemu opisaniu różnych źródeł powstawania problemów i konfliktów społecznych, daje podstawy do zrozumienia także dzisiejszych gospodarczych oraz kulturalnych problemów. Obecnie świat szuka prawidłowych kierunków rozwoju. Autor nie podaje gotowych schematów rozwiązań, bo społeczne życie zmienia się pod wpływem wielu czynników, do których powinny się dostosować na bieżąco gospodarka i prawo, jednak opisuje zasady, którymi powinno kierować się państwo, by umożliwić harmonijny rozwój w sferze gospodarczej, prawnej i kulturalnej . Sfera gospodarcza, a także sfera państwa, która zajmuje się opracowywaniem prawa oraz sfera kultury i edukacji, która wspiera indywidualny rozwój każdego człowieka, powinny rozwijać się niezależnie, zgodnie z zasadą trójpodziału społecznego, chociaż muszą ze sobą odpowiednio współpracować.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 118 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Medytacja i przeżycie Chrystusa
Medytacja i przeżycie Chrystusa
Jörgen Smit porusza w tej książce temat przemiany własnego życia. Opisuje, jak przez medytację obrazu lub słowa można osiągnąć wzmocnienie wewnętrznych sił duszy. Do wewnętrznej przemiany potrzebna jest też praca z własną biografią. Zadajemy sobie pytania: Jak rozwinęło się moje życie? Jak pomagali w tym inni ludzie? Kim naprawdę jestem? Wgląd we własną biografię budzi wrażliwość na społeczne stosunki między ludźmi i obiektywną postawę wobec własnej istoty. Przez przemianę stosunku do innych ludzi powstaje głęboki, osobisty związek z Chrystusem.
Autor: Jörgen Smit Cena: 22 zł
Dodatkowe informacje: 92 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemnice ludzkiego losu
Tajemnice ludzkiego losu
Książka omawia proces kształtowania się ludzkiego losu na podstawie wcześniejszych inkarnacji. Autor opisuje życie pośmiertne w duchowych sferach planetarnych oraz sposób budowania karmy następnego życia ziemskiego. Na konkretnych przykładach znanych postaci historycznych wyjaśnia różne zagadnienia dotyczące ludzkiego losu jako następstw zdarzeń z wcześniejszych inkarnacji.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 186 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemnice stworzenia Świata
Tajemnice stworzenia Świata
Książka poświęcona jest wyjaśnieniu tajemnic dotyczących stworzenia świata i opisanych w Księdze Rodzaju. Autor bardzo szczegółowo omawia zagadnienia związane z wytłumaczeniem tekstu Biblii, gdzie mowa jest o siedmiu dniach stworzenia świata. Wyjaśnia biblijny opis kolejnych dni stworzenia, zarówno pod kątem świata duchowego jak i w kontekscie dziejów Ziemi i ludzkości. Omawia kształtowanie i tworzenie istot przez Elohimy, opisuje działalność Eonów, czyli Duchów Czasu, zagadnienie powstania światła i ciemności, byt elementarny i działające u jego podło›ża duchowe istoty oraz jestestwo Jahwe-Elohim.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 z„ł
Dodatkowe informacje: 188 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemne czytanie i tajemne słyszenie
Tajemne czytanie i tajemne słyszenie
Autor opisuje przeżycia człowieka jasnowidzącego w świecie duchowym. Pokazane są kroki prowadzące do umiejętności czytania w świecie duchowym, tzn. odczytywania mowy świata duchowego, oraz słuchania jestestw i procesów w świecie nadzmysłowym.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 104 , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Brama Księżyca i brama Słońca
Brama Księżyca i brama Słońca
Tytułowa brama Księżyca i brama Słońca to podwójne wrota łączące nas ze światem duchowym. Brama księżyca związana jest z naszą przeszłością, z tym, co przeżyliśmy i czego dokonaliśmy w naszych wcześniejszych inkarnacjach, a co zostaje zapisane w naszym ciele astralnym przy wstępowaniu w obecne życie. Istotami, które wpisują to w nasze ciało astralne, są jestestwa duchowe, które niegdyś żyły na Ziemi wraz z ludźmi, a obecnie przebywają na Księżycu. Natomiast brama Słońca prowadzi nas w przyszłość. Autor na podstawie konkretnych postaci historycznych opisuje oddziaływanie Księżyca i Słońca przy spotkaniu się dwojga ludzi, którzy są ze sobą związani karmicznie przez wspólne życie w poprzednich inkarnacjach.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 118 , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Misteria różokrzyżowców i współczesne wtajemniczenie
Misteria różokrzyżowców i współczesne wtajemniczenie
Książka opisuje prąd życia duchowego w okresie średniowiecza: ukryte miejsca misteryjne, dążenie do samopoznania, założenie bractwa różokrzyżowego i sposób oglądu duchowego w szkołach różokrzyżowców. Autor przedstawia sposób wtajemniczenia przed XIII wiekiem oraz późniejsze wtajemniczenia w tajemnych szkołach różokrzyżowców w osiemnastym i dziewiętnastym wieku. Opisuje średniowieczny pogląd o utraconym człowieczeństwie i sposób zapisywania wiedzy duchowej w świetle astralnym w różnych epokach poatlantydzkich. Omawia zasadę wtajemniczenia różokrzyżowców, tajemnicę współczesnego wtajemniczenia, nadejście epoki Michaela i zadania tej epoki.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 118 , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Kształtowanie losu i życie po śmierci
Kształtowanie losu i życie po śmierci
Autor bardzo szczegółowo omawia zagadnienia związane z kształtowanie losu w życiu ziemskim oraz reguły i przebieg życia duszy ludzkiej między śmiercią a nowymi narodzinami. Opisuje charakter życia pośmiertnego dusz osób zmarłych w młodym wieku i znaczenie śmierci osób młodych dla innych dusz przebywających w świecie duchowym. Opisuje ogląd wsteczny minionego życia, który następuje bezpośrednio po śmierci oraz życie w kamaloce. Bardzo dokładnie przedstawia też kształtowanie losu człowieka przez siły będące poza świadomością człowieka, pokazuje jak działają w życiu jasnowidzeniowe siły ciała astralnego oraz podświadome impulsy duszy.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 202 stron , format A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemne prawdy dawnych mitów i sag
Tajemne prawdy dawnych mitów i sag
Autor omawia tajemnice ezoteryczne zawarte w dawnych mitach i legendach. Wydarzenia świata fizycznego opisuje jako odbicie zdarzeń na wyższym planie. Podaje warunki potrzebne do czytania w Kronice Akasza. Wyjaśnia tajemne znaczenie treści danych mitów, które są opisem przeżyę wtajemniczonych w dawnych misteriach. Omawia znaczenie mitologii nordyckiej i celtyckiej, misteria druidów i drotów. Wyjaśnia znaczenie sag o Prometeuszu, o Ikarze i Dedalu, o wyprawie Argonautów i wiele innych.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 116 stron , format A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemnice Ewangelii Św. Łukasza
Tajemnice Ewangelii Św. Łukasza
Jest to cykl wykładów poświęcony omówieniu tajemnic ezoterycznych Ewangelii Św. Łukasza. Rudolf Steiner odsłania wiele tajemnic związanych z wydarzeniami sprzed 2000 lat, wyjaśnia ukryte duchowe tło wydarzeń w Palestynie, ukazuje tajemnicę Jezusa z linii Nataniela i Jezusa z linii Salomona. Opisuje dzieje rodziny Jezusa z Nazaretu. Omawia rozwój świadomości człowieka i rolę nauki duchowej w tym procesie, a także zasadę dawnych wtajemniczeń i zasadę nowego wtajemniczenia. Przedstawia wpływ duchowych jestestw na rozwój ludzkości na tle prądów rozwojowych zaratustryzmu i buddyzmu. Wyjaśnia duchowe znaczenie i ezoteryczną interpretację wielu wydarzeń opisywanych w Ewangelii Św. Łukasza.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 204 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Teozofia różokrzyżowców

Teozofia różokrzyżowców
Cykl wykładów omawiający głęboką wiedzę ezoteryczną prądu różokrzyżowców, dotyczącą praw losu, sposobu działania karmy, życia pomiędzy śmiercią a nowymi narodzinami, przeżywaniem skutków swoich czynów po śmierci. Wyjaśnienie siedmiu stanów świadomości człowieka, rozwoju planetarnego człowieka i Ziemi. Omówiony jest rozwój człowieka na Ziemi oraz istota wtajemniczenia różokrzyżowców. książka zawiera również kalendarium życia autora.
Autor: Rudolf Steiner Cena: nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 150 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Misterium zmartwychwstania
Misterium zmartwychwstania
Jest to ezoteryczne spojrzenie na Misterium Golgoty i próba wyjaśnienia związanych z nim wielu tajemnic w oparciu o przekazy odczytane z Kroniki Akasza przez Rudolfa Steinera i zawarte w tak zwanej Piątej Ewangelii. Autor wyjaśnia między innymi istotę ciała zmartwychwstałego, zstąpienie Chrystusa do piekieł i związane z tym trzy trzęsienia ziemi oraz zniknięcie z grobu ciała Jezusa. Porusza też zagadnienie trzech strumieni czasu, objaśnia ezoteryczne znaczenie Wniebowstępienia Chrystusa i tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Zamieszczony Dodatek szeroko omawia zjawisko powstawania stygmatów oraz istotę wtajemniczenia chrześcijańskiego i współczesnego wtajemniczenia różokrzyżowego.
Autor: Sergej O. Prokofieff Cena: 40 zł
Dodatkowe informacje: 248 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): U bram teozofii
U bram teozofii
Cykl wykładów omawiający istotę człowieka, życie duszy po śmierci, pracę człowieka w wyższych światach i oddziaływanie prawa karmy. omówiona jest ewolucja Ziemi i rozwój ludzkości do czasów atlantyckich oraz epoki kultur czasów poatlantyckich. Opisane są różne drogi wtajemniczenia: chrześcijańska, wschodnia i droga wtajemniczenia różokrzyżowców oraz związek człowieka z całą Ziemią, duchowe znaczenie trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 144 strony , format A5, twarda okładka.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Ujmij życie w swoje ręce
Ujmij życie w swoje ręce
Książka poświęcona pracy z własną biografią. Autorka od wielu lat, w oparciu o wiedzę duchową, pomaga ludziom na nowo ukształtować życie przez pracę z własną biografią, która umożliwia nowe spojrzenie, wewnętrzną przemianę i aktywne kształtowanie przyszłości. Szczególną uwagę zwraca na wpływ poszczególnych planet w określonych fazach życia, odbicia cykli planetarnych w biografii, odzwierciedlenia dawnych wydarzeń w późniejszych latach życia. Podaje praktyczne wskazówki do samodzielnej pracy nad aktywnym kształtowaniem swojej dalszej biografii. Książka pomaga zrozumieć wydarzenia swojego życia.
Autor: Gudrun Burkhard Cena: 25 zł nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 192 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Uzdrowienie Europy
Uzdrowienie Europy
Tematem książki są duchowe zadania Europy, a zwłaszcza Europy Środkowej, począwszy od jej narodzin aż do chwili obecnej. Autor stara się spojrzeć na biografię Europy jak na biografię życia ludzkiego, przyjmując - zgodnie ze wskazaniem R. Steinera - że jeden rok w rozwoju człowieka odpowiada stuleciu w rozwoju kultury.

Książka porusza wiele ciekawych wątków ezoterycznych, jakie przejawiały się w historii Europy. Omawia początki Europy, a więc jej narodziny fizyczne, okres rozwoju duszy Europy i dochodzi do czasów obecnych, które powinny być okresem narodzin jej Ducha. Opisuje wpływy arabskie, impuls Graala, prądy celtyckie, poprzez materialistyczne impulsy oświecenia, aż po współczesną historię ostatniego stulecia.

Autor dużo miejsca poświęca współczesnym zagadnieniom. Z jednej strony szeroko omawia "zejście w świat podmaterialny", które rozpoczęło się w pierwszej połowie XX, a które wiąże się z realnymi zagrożeniami współczesnej kultury, a z drugiej strony przedstawia "obudzenie Europy" oraz ponowne odkrycie Europy Środkowej, które powinno doprowadzić do kultury serca.

Autor: Harrie Salman Cena: 26 zł
Dodatkowe informacje: 240 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Wiedza Dawnych Misteriów
Wiedza Dawnych Misteriów
Książka ta stanowi szczegółowy przekaz na temat ukształtowania dawnych misteriów. Steiner opisuje wtajemniczenie we wszystkie główne misteria dawnych czasów. Opisuje misteria Hibernii, misteria Artemidy w Efezie, misteria greckie oraz samotrackie misteria Kabirów. Szczegółowo przedstawia drogę inicjacji adeptów i ich przeżycia wiodące do wtajemniczenia.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 192 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Wiedza tajemna w zarysie
Wiedza tajemna w zarysie
Wiedza Tajemna to podstawowe dzieło Rudolfa Steinera, w którym zawarł on kwintesencję całej swojej wiedzy duchowej, opisując obraz powstawania naszego świata, drogę wiodącą do poznania duchowego oraz rozwój stanów świadomości człowieka. Chociaż treść książki obejmuje opis świata duchowego, podana jest w formie zrozumiałej dla każdego człowieka. Steiner uważał, że w czasie, w którym świadomość ludzkości najbardziej oddaliła się od świata duchowego, rozpowszechnianie wiadomości o tym świecie jest palącą koniecznością. Następne lata w pełni to potwierdziły, albowiem Wiedza tajemna rozeszła się szeroko.

Tytuł tej książki Wiedza tajemna wywołuje często nieporoumienia. Niektórzy twierdzą, że to, co ma być "wiedzą", nie może być "tajemne". Cała książka dowodzi jednak, że wszystko doprowadzone jest do zrozumiałej formy, podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek innej "wiedzy". Wiedza tajemna jest wiedzą o sprawach, które odbywają się "tajemnie" tylko dlatego, że nie postrzegamy ich na zewnętrz w przyrodzie, lecz tylko tam, dokąd zwraca się dusza, kiedy swoje wnętrze kieruje ku duchowi. Poznanie rzeczy duchowych, które autor sobie w pełni uświadamiał, jest wynikiem jego własnego jasnowidzenia.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 288 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Wpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
Wpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka
Książka omawia znaczenie rozwoju ezoterycznego człowieka i jego wpływ na nasze ciało fizyczne, eteryczne, astralne i jaźń. Autor opisuje m.in. ewolucję ludzkich zmysłów, duchowy wpływ różnych rodzajów pożywienia na człowieka, przeżycia związane ze spożywaniem używek, przeżycia wewnętrzne wiodące człowieka do legendy raju i legendy Graala, problem egoizmu ciała astralnego w trakcie rozwoju ezoterycznego i wiele innych wątków związanych z rozwojem duchowym.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 192 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zagadnienie wychowania jako zagadnienie społeczne
Zagadnienie wychowania jako zagadnienie społeczne
W tym cyklu sześciu wykładów Rudolf Steiner przedstawił zagadnienie społeczne w powiązaniu z zagadnieniem wychowania. Szczególnie zajmują go pytania: Czego potrzebuje dziecko, ażeby później, będąc już dorosłym człowiekiem, tworzyć zdrowy, sprzyjający ludziom organizm społeczny? Jak uczyć przyszłych nauczycieli, żeby potrafili wychowywać? Jak stworzyć zdrowy organizm społeczny - oparty na koncepcji trójpodziału społecznego - i jak umożliwić rozwój takiego organizmu społecznego. Dwa wątki - wychowanie i życie społeczne - przeplatają się tu nieustannie.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 136 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zarys pedagogiki wieku dojrzewania
Zarys pedagogiki wieku dojrzewania
Jest to opracowanie dotyczące wychowania młodzieży w oparciu o praktyczną realizację idei Rudolfa Steinera. Książka omawia szczególnie ważne, podstawowe założenia antropozoficznej pedagogiki wieku dojrzewania. Autor stawia sobie za cel, aby jego rozważania przywiodły czytelnika do zastanowienia się nad pięcioma podstawowymi ideami pedagogicznymi:

1. Wychowanie w okresie od 14-21 roku życia musi mieć na względzie przede wszystkim wolę, która uwalnia się wraz z dojrzewaniem i którą wychowanie powinno pomóc człowiekowi opanować.

2. Gdy człowiek realizuje wrodzone dążenie do całościowości (przejawiające się np. w formie uczenia się przez całe życie), to wychodzi od swoich specyficznych, dających się zaobserwować zdolności. Dlatego w pedagogice należy podążać różnymi drogami, aby przezwyciężyć jednostronność rozwoju danej osoby. Pedagogika wieku dojrzewania musi ten fakt uwzględniać - także wtedy, gdy chodzi o kształt całej szkoły.

3. Program nauczania musi uwzględniać fakt, że rytm życia duszy domaga się oscylowania między biegunem rozpatrywania (poznania) a biegunem kształtowania w działaniu praktycznym.

4. W procesie zadomawiania się we współczesnym świecie młody człowiek nie powinien się wzdragać przed konfrontacją ze zjawiskami negatywnymi w otaczającym go świecie. Dorosły człowiek powinien mu towarzyszyć właśnie wtedy, gdy przychodzi mu się z nimi zmierzyć.

5. Pierwsza pomoc w przezwyciężeniu kryzysu dojrzewania pochodzi z celowego rozplanowania zajęć lekcyjnych w klasach VI-VIII. Należy więc na nowo zweryfikować i rozplanować jego koncepcję. Książka ta jest kopalnią wiedzy dla wychowawców i pedagogów.

Autor: Erhard Fucke Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 264 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zdrowy Rozwój Człowieka cz. 1
Zdrowy Rozwój Człowieka cz. 1

Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w pedagogice. Do szkół z nurtu reformy należą także szkoły i przedszkola waldorfskie, działające według zasad pedagogiki Rudolfa Steinera, która, dając nowe uzasadnienie filozoficzne, przypisuje znaczące miejsce uczeniu się z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, uczeniu się poprzez sztukę i pracę rękoma, uczeniu się z wykorzystaniem nie tylko matematyczno-logicznych uzdolnień, człowieka, lecz wszystkich jego "inteligencji".

Przede wszystkim jednak wychodzi z założenia, że wychowawcy i nauczyciele nie są uprawnieni do tego, by determinować kierunek rozwoju młodych ludzi.

"Nie należy pytać - pisze Rudolf Steiner w 1919 r. - co człowiek powinien umieć i wiedzieć zgodnie z wymaganiami istniejącego porządku społecznego, lecz: Jakie są predyspozycje człowieka i co można w nim rozwinąć".

Zawarty w tej książce tzw. Kurs Bożonarodzeniowy jest najobszerniejszym i - według Steinera - najważniejszym spośród wszystkich jego kursów pedagogicznych. Zawiera idee z zakresu fizjologii i psychologii dziecka i młodego człowieka.

Przedstawiona tu pedagogika polega na oparciu wychowania i nauczania na antropologii pedagogicznej, a także na rozwijaniu nowej wiedzy, która na wszystkich poziomach stwarza dziecku przestrzeń rozwojową i żywo przeciwdziała coraz powszechniejszemu dzisiaj zawężeniu środków pedagogicznych i uznawaniu jedynie względów czysto utylitarnych.

Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 192 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zdrowy Rozwój Człowieka cz. 2
Zdrowy Rozwój Człowieka cz. 2

Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w pedagogice. Do szkół z nurtu reformy należą także szkoły i przedszkola waldorfskie, działające według zasad pedagogiki Rudolfa Steinera, która, dając nowe uzasadnienie filozoficzne, przypisuje znaczące miejsce uczeniu się z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, uczeniu się poprzez sztukę i pracę rękoma, uczeniu się z wykorzystaniem nie tylko matematyczno-logicznych uzdolnień, człowieka, lecz wszystkich jego "inteligencji".

Przede wszystkim jednak wychodzi z założenia, że wychowawcy i nauczyciele nie są uprawnieni do tego, by determinować kierunek rozwoju młodych ludzi.

"Nie należy pytać - pisze Rudolf Steiner w 1919 r. - co człowiek powinien umieć i wiedzieć zgodnie z wymaganiami istniejącego porządku społecznego, lecz: Jakie są predyspozycje człowieka i co można w nim rozwinąć".

Zawarty w tej książce tzw. Kurs Bożonarodzeniowy jest najobszerniejszym i - według Steinera - najważniejszym spośród wszystkich jego kursów pedagogicznych. Zawiera idee z zakresu fizjologii i psychologii dziecka i młodego człowieka.

Przedstawiona tu pedagogika polega na oparciu wychowania i nauczania na antropologii pedagogicznej, a także na rozwijaniu nowej wiedzy, która na wszystkich poziomach stwarza dziecku przestrzeń rozwojową i żywo przeciwdziała coraz powszechniejszemu dzisiaj zawężeniu środków pedagogicznych i uznawaniu jedynie względów czysto utylitarnych.

Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 192 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zmieniając kurs na życie
Zmieniając kurs na życie

Książka mówiąca o konieczności zmian. Autor wzywa do działań, które pozwolą nam odzyskać panowanie nad swoim życiem, zanim zostanie ono poddane absolutnej kontroli. Szuka przyczyn, które spowodowały, że nasza cywilizacja pobłądziła. Analizuje czynniki historyczne, społeczne, ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne, a także to, co dokonało się w dziedzinie rolnictwa, prawa, edukacji i duchowości. Pokazuje, jak rozwiązać podstawowe dylematy współczesności w każdej z tych sfer i w wielu innych dziedzinach.

"Zmieniając kurs na życie" skupia się na pragmatycznych rozwiązaniach problemów społecznych i ekonomicznych w oparciu o zachowanie "ludzkiej skali". Proponuje dające się zrealizować lokalne rozwiązania jako antidotum na coraz szybciej rozwijający się globalny kryzys. Mówiąc wprost: jest to wołanie do nas wszystkich, abyśmy podjęli wyzwanie naszych czasów. O autorze: Julian Rose jest jednym z pionierów rolnictwa ekologicznego, tworzenia zintegrowanej gospodarki wiejskiej oraz rewitalizacji zdecentalizowanych wspólnot.

Rolnik, pisarz, współpracownik prestiżowego BBC 4, aktywista społeczny i patrzący holistycznie myśliciel. W swoich kampaniach sprzeciwia się wszelkim próbom sterylizacji naszej żyjącej palnety i hamowaniu twórczych aspiracji. Wierzy, że potęga ludzkiego ducha jest w stanie obudzić nowe życie i nową nadzieję.

Autor: Julian Rose Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Związek z Rudolfem Steinerem. Misterium Kamienia Węgielnego
Związek z Rudolfem Steinerem. Misterium Kamienia Węgielnego
Autor opisuje ważne okresy w biografii Rudolfa Steinera, twórcy antropozofii. Ciekawie opisuje miejsce jego narodzin, gdzie dużo wcześniej krzyżowało się wiele najważniejszych impulsów historycznych, a także karmiczne związki z prądem Grala. Zajmuje się również duchowym tłem najważniejszych impulsów antropozoficznych. Przybliża sylwetki najbliższych współpracowników Rudolfa Steinera. Opisuje kryzysy Towarzystwa Antropozoficznego, zarówno te, które miały miejsce za życia Rudolfa Steinera jak i te, które nastąpiły już po jego śmierci. Głównym wątkiem tej książki jest również ukazanie antropozofii jako istoty duchowej. Osobny rozdział poświęcony jest zagadnieniu zagrożeń dla współczesnego życia poprzez rozwój technologii cyfrowej, a zwłaszcza tych, które dla duchowej sfery człowieka niesie ze sobą internet.
Autor: Sergej O. Porkofieff Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 170 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Życie przed życiem, prawa karmy i reinkarnacji
Życie przed życiem, prawa karmy i reinkarnacji
W książce autorka omawia temat świata, w którym człowiek przebywa po śmierci do czasu ponownych narodzin na Ziemi. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, opierając się na wielu wykładach i książkach, głównie Steinera, Barbara Kowalewska stara się w czytelny sposób pokazać pierwsze chwile po przejściu przez próg śmierci, wędrówkę człowieka przez kamalokę, przeżycia duszy w sferze Księżyca, Merkurego, Wenus, Słońca, Marsa, Jowisza i Saturna.

Ważnym elementem jest tu także pytanie: Co żywi i zmarli mogą uczynić dla siebie wzajemnie? Np. chwila odejścia na drugą stronę oraz trzy dni po śmierci są bardzo ważnym okresem dla zmarłego i jego bliscy mogą mu wtedy bardzo pomóc. Autorka podaje również tłumaczenia i oryginalny tekst kilku medytacji, które napisał Rudolf Steiner. W drugiej części omówione są podstawowe prawa karmy i reinkarnacji.

Pracę nad nauką o prawach karmy i reinkarnacji i dzielenie się nią z innymi autorka uważa za jedno z najważniejszych zadań stojących przed ruchem antropozoficznym. Omawia między innymi prawo metamorfozy, wspomnienia z własnych lub cudzych wcześniejszych inkarnacji, które występują obecnie w mniej lub bardziej spontaniczny sposób, a także różne możliwości pracy nad własną karmą. Dzięki licznym przypisom do obu części, starannej dokumentacji do poszczególnych rozdziałów oraz obszernej literaturze źródłowej czytelnik sam może zweryfikować i pogłębić opracowane przez autorkę tematy.

Autor: Barbara Kowalewska Cena: 20 zł
Dodatkowe informacje: 120 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Wpływ mocy duchowych na wydarzenia historyczne
Wpływ mocy duchowych na wydarzenia historyczne
Autor przedstawia różne wpływy sił duchowych na życie pojedynczego człowieka oraz na wydarzenia historyczne. Opisuje wpływy, które od IV wieku, poprzez średniowiecze, odgrywają ważną rolę i kształtują rozwój aktualnych wydarzeń w Europie.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 140 stron , format A5.Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU

[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com