Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ oferta ] [ książki o dzieciach ] [ antropozofia:   Strona I | Strona II | Strona III ] [ Inne ]

K S I Ą Ż K I   R.   S T E I N E R A   -   S T R O N A   II

Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU
Książka (antropozofia, ezoteryka): Od fizyczności człowieka do duchowości świata
Od fizyczności człowieka do duchowości świata
Są to wykłady Rudolfa Steinera, stanowiące część środkową cyklu na temat tworzenia pomostów pomiędzy fizycznością człowieka i duchowością świata. Autor omawia przejście od ciała fizycznego do duszy poprzez organizm płynny, powietrzny i cieplny w człowieku, wyjaśnia też związek między moralnym i fizycznym porządkiem świata. Wykłady te stanowiły podstawę przygotowania tzw. "Kursu młodych medyków" i były jednocześnie ważnym krokiem ku nowej medycynie. Aby lepiej zrozumieć tło historyczne tamtych dni, dołączono fragmenty dwóch książek innych autorów, opisujące oczekiwania aktywnej grupy współczesnych Steinerowi młodych medyków na medycynę przepojoną Impulsem Chrystusowym.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 108 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki wyd.2
Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki wyd.2
Książka ta zawiera cykl wykładów, które uchodzą dzisiaj za podstawową prezentację duchowo zorientowanej antropologii Rudolfa Steinera. Wykłady te mogą być czytane na różne sposoby. Życzliwie nastawiony laik może rozpoznać w nich dokument genialnej intuicji autora. Z lektury tej może także wyłonić się ogólny obraz założeń pedagogiki waldorfskiej. Jednak dla tych, którzy są zorientowani w antropozofii, zajmowanie się Ogólną wiedzą o człowieku stanowi drogę ćwiczeń medytacyjnych w sensie antropozoficznie zorientowanego samowychowania. Przekład tego wydania jest gruntownie przerobioną, poprawioną i udoskonaloną wersją tłumaczenia sprzed 10 lat. Można nawet powiedzieć, że miejscami jest to zupełnie nowe tłumaczenie. Jego podstawą był tekst najnowszego wydania niemieckiego z 1992 roku, w którym, w porównaniu z poprzednimi wydaniami, wprowadzono wiele korektur, uzupełnień i poprawek, które zaznaczone są w przypisach. Obecne wydanie wzbogacone zostało poza tym o dwa nowe teksty oraz znacznie rozszerzone przypisy.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 216 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Posłannictwo Archanioła Michała
Posłannictwo Archanioła Michała
Cykl wykładów R. Steinera poświęcony roli jaką odegrało jestestwo Archanioła Michała w rozwoju człowieka w przeszłości i jaką spełnia w obecnych czasach. Autor omawia działanie sił lucyferycznych i arymanicznych na człowieka. Opisuje błędy w zrozumieniu działania tych sił na człowieka i skutki, jakie odegrało to w kulturze ostatniego tysiąclecia. Ukazane są przemiany zachodzące w duszy ludzkiej na przestrzeni epok rozwojowych. Steiner wyjaśnia, dlaczego kultura jogi nie jest już odpowiednia dla współczesnego człowieka.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 128 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania
Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania
Poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą wielu aspektów wychowania i nauczania, ale przede wszystkim szeroko omawiają ukształtowanie i sposób prowadzenia lekcji. Istota nauczania powinna polegać na przekazaniu dziecku czegoś żywego, a nie tylko pewnych wyobrażeń i umiejętności. Aby to było możliwe nauczyciel musi poznać naturę człowieka i jej rozwój. Musi np. wiedzieć, na czym polega proces zapamiętywania i przypominania sobie, musi zdawać sobie sprawę, czym jest sen i jaką rolę odgrywa on w życiu dziecka. Podobnie też musi wiedzieć, jak uzdrawiającą rolę w nauczaniu odgrywa śmiech. I właśnie takim - i oczywiście jeszcze wielu innym - zagadnieniom poświęcona jest ta książka. Szczególny nacisk kładzie autor na okres dojrzewania. Omawia procesy zachodzące w duszy dorastających dzieci, zwraca uwagę na różnice w przeżywaniu tych zmian przez chłopców i dziewczęta. Omawia też różne aspekty współczesnego życia, które wpływają na wychowanie młodzieży.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 144 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Przejawy karmy
Przejawy karmy
Niezwykle interesująca siążka, w której autor przedstawia duchowe prawa losu człowieka, ludzkości, Ziemi oraz wszechświata. Omawia między innymi karmiczne podłoże zdrowia i choroby, związek karmy z nieszczęśliwymi wypadkami oraz karmiczne skutki przeżyć człowieka. Opisuje również zagadnienie śmierci i narodzin w odniesieniu do karmy człowieka. Jest to już drugie, poprawione wydanie tej pozycji w języku polskim.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 186 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Przemiany życia duszy

Przemiany życia duszy
Książka o przemianach życia wewnętrznego. Opisuje wpływ takich uczuć jak gniew, umiłowanie prawdy i uczucie nabożeństwa. Omawia problem ludzkiego sumienia, istotę egoizmu i jego oddziaływanie na duszę ludzką a także zagadkę charakteru człowieka i jego odzwierciedlenia w ludzkiej fizyczności.
Autor: Rudolf Steiner Cena: nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 152 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Christian Rosenkreutz i jego dzieło
Christian Rosenkreutz i jego dzieło
W 1911 i 1912 roku Rudolf Steiner wygłosił w Neuchâtel (w Szwajcarii) trzy wykłady o Christianie Rosenkreutzu, które w niezwykły sposób przybliżają nam dzieło i misję tego wielkiego wtajemniczonego różokrzyżowca. Dla wszystkich, którzy pragną iść jego śladami, stanowią one źródło wiedzy i inspiracji. W tej książce poruszane są między innymi takie tematy jak: rozwój człowieka w dobie średniowiecza, szkoła dwunastu, wtajemniczenie i zadanie Christiana Rosenkreutza, prawo 100 lat, trzy wielkie procesy alchemiczne, system kopernikański i jego wpływ na ewolucję psychiczną człowieka, a także posłannictwo Buddy.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 21 zł
Dodatkowe informacje: 64 strony. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania
Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania

Na treść niniejszej książki składają się rozważania w formie seminaryjnej, w których R. Steiner wraz z przyszłymi nauczycielami pierwszej szkoły waldorfskiej omawiał praktyczną stronę różnych obszarów nauczania, sposoby rozwiązywania problemów, jak również stawiał nauczycielom określone zadania do rozwiązania.

Tematem, któremu poświęconych jest kilka pierwszych spotkań, jest nauka o temperamentach, którapomaga nauczycielowi być "artystą" wychowania i nauczania. Książka zawiera ważne wskazówki i uwagi dotyczące podejścia do lektur w szkole waldorfskiej. Szeroko omawiana jest też dydaktyka nauczania przyrody,zwłaszcza początków nauczania botaniki. Rozważania te pokazują, jak bardzo ważne jest, aby umożliwić uczniom postrzeganie i rozumienie zjawisk przyrody w związku z porządkiem stworzenia.

Pedagogiczny i praktyczny geniusz Steinera dał o sobie znać w pedagogicznych "pracach domowych", które zadawał uczestnikom kursu każdorazowo na następny dzień. Jak radzić sobie z tym czy z owym problemem dotyczącym dyscypliny? Jak pomóc uczniowi odpychanemu przez klasę? Jak postępować z dziećmi, które są zbyt "grzeczne", a jak z tymi, dla których nauczyciel staje się obiektem marzeń? Co robić, kiedy całe grupy dzieci wykazują wyraźne braki pod względem wiedzy?

Książka ta jest bardzo ważną pozycją dla wychowawców i pedagogów.

Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 212 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Spotkanie ze złem i jego przezwyciężenie dzięki nauce duchowej
Spotkanie ze złem i jego przezwyciężenie dzięki nauce duchowej
Fascynująca książka ukazująca charakter działania różnych aspektów zła w dzisiejszym świecie i możliwości jego przezwyciężenia. W pierwszej części autor charakteryzuje oddziaływanie jestestw służących złu i pokazuje sposób posługiwania się tymi siłami przez demoniczne jestestwo niszczące jaźń człowieka. Opisuje też oddziaływanie apokaliptycznej liczby 666 w historycznym rozwoju ludzkości oraz jej wpływ na ludzi w naszych czasach. Druga część książki poświęcona jest Kamieniowi Węgielnemu dobra jako pomocy w spotkaniu z eterycznym Chrystusem, dzięki któremu możemy zdobyć siły do przezwyciężenia zła.
Autor: Sergej.O.Prokofieff Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 120 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Stosunek świata gwiazd do człowieka
Stosunek świata gwiazd do człowieka
Autor wyjaśnia wzajemne relacje pomiędzy światem gwiazd i człowiekiem, a także oddziaływanie na człowieka duchowych jestestw, związanych z poszczególnymi planetami w procesie przechodzenia do świata duchowego oraz przy schodzeniu w świat ziemski w okresie poprzedzającym narodziny. Opisuje istoty elementarne związane z ludzką mądrością, z poczuciem piękna i dobra. Omawia współczesne myślenie, oparte na przestrzennym pojmowaniu świata oraz dawny sposób myślenia, oparty na istocie czasu. Przedstawia misję Archanioła Michaela.
Autor: Rudolf Steiner Cena: nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 144 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Sztuka wychowania - metodyka i dydaktyka
Sztuka wychowania - metodyka i dydaktyka
Cykl wykładów Rudolfa Steinera przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, ale również dla tych wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć rozwój dorastającego dziecka i problemy związane z nauczaniem. Autor ukazuje, jak człowiek w okresie swojego dzieciństwa sam stawia zadania swojemu wychowawcy i nauczycielowi. A prawidłowe rozwiązanie tych problemów możliwe jest tylko wtedy, gdy nauczyciel zna odpowiednie prawa duchowego rozwoju człowieka. Jest to kolejna pozycja z cyklu wykładów poświęconych pedagogice waldorfskiej.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 204 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Świat zmysłów i świat ducha
Świat zmysłów i świat ducha
Jest to kolejna pozycja Rudolfa Steinera, wydana w serii Biblioteka Antropozoficzna. Głównym tematem książki są rozważania na temat relacji pomiędzy światem zmysłów, a światem ducha, zawiera między innymi opis powstawania materii przestrzennej na skutek rozerwania pozaprzestrzennej formy duchowości. Steiner opisuje również walkę materialistycznego myślenia ze światopoglądem duchowym. Rozważa "zasadę dobra" jako zasadę stwórczą i "zasadę zła" jako niosącą śmierć. Omawia dwoistość istoty ludzkiej, podaje szereg praktycznych wskazówek takiego poszerzenia przez człowieka możliwości poznania, aby rzeczy świata zewnętrznego "mówiły same o sobie".
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 122 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Tajemnice Ewangelii Św. Marka
Tajemnice Ewangelii Św. Marka
Książka poświęcona omówieniu Ewangelii Św. Marka z punktu widzenia wiedzy ezoterycznej. Wydarzenia w Palestynie sprzed 2000 lat przedstawia jako wypełnienie starych czasów i początek nowych, na tle duchowych prądów rozwojowych ludzkości, począwszy od starożytnych Indii poprzez czasy perskie i greckie. Przedstawia duchowe znaczenie i ezoteryczną interpretację wielu wydarzeń i przypowieści opisywanych w Ewangelii Św. Marka.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron , format A5.Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU

[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com