Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ oferta ] [ książki o dzieciach ] [ antropozofia:   Strona I | Strona II | Strona III ] [ Inne ]

K S I Ą Ż K I   R.   S T E I N E R A   -   S T R O N A   I

Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU
Książka (antropozofia, ezoteryka): Antropozoficzny kalendarz duszy

Antropozoficzny kalendarz duszy
Kalendarz zawiera medytacje na każdy tydzień roku, pozwalające przeżywać zmiany w otaczającej nas przyrodzie nie tylko zmysłami, lecz współuczestniczyć całym wnętrzem w procesach, jakie dokonują się w naturze. Roczny bieg czasu ma swoje własne życie, a dusza ludzka może to życie współodczuwać. Jednak dopiero wtedy, gdy pozwoli działać na siebie temu, co z tygodnia na tydzień przemawia z życia roku, odnajdzie rzeczywiście samą siebie. Odczuje, jak wzrastają w niej siły, które wzmacniają ją od wewnątrz. Dopiero przez to spostrzeże, jak powstają subtelne nici, które łączą ją ze światem, w którym się inkarnowała. Wydanie dwujęzyczne polsko-niemieckie.
Autor: Rudolf Steiner Cena: nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 116 stron , format niestandardowy.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Drzewo Życia i Święty Graal
Drzewo Życia i Święty Graal
Dzisiejsze poszukiwania Graala to w przekonaniu autorów droga własnego rozwoju. Książka ta stanowi własne poszukiwania świętego Graala jako faktu duchowego i naukowego, stanowiącego klucz do rewolucyjnie nowej energii, mogącej odmienić naszą planetę. Jest to zdecydowane odparcie materialistycznych tez o świetym Graalu zawartych w wydanym również na polskim rynku bestsellerze Święty Graal, Święta Krew. Autorzy, opierając się na wielu źródłach, obejmujących legendę o Parsifalu, ewangelie gnostyckie, teksty różokrzayżowców oraz ekscytujące badania Rudolfa Steinera, zajęli się tajemniczą wioską Rennes-le Château na południu Francji, dochodząc do wniosku, iż tam właśnie może się kryć rozwiązanie wielu zagadek. Nie pominieto też katarów, templariuszy i króla Artura.
Autor: Sylvia Francke, Thomas Cawthorne Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 240 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świecie fizycznym
Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świecie fizycznym
Niezwykle ciekawe omówienie wpływu wyższych hierarchii duchowych jestestw na rozwój wszechświata oraz ich związków z człowiekiem. Przedstawiony jest również świat istot elementarnych oraz powiązanie ich losu z działaniem ludzi, a także bardzo ciekawy opis powstania naszego systemu słonecznego i tworzenia się kolejnych planet. Książka ukazuje otaczający nas świat fizyczny jako konsekwencję rozwoju duchowego.
Wydanie II, uzupełnione.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Duchowe podstawy sztuki wychowania
Duchowe podstawy sztuki wychowania
Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie. Poświęcone są one pedagogice waldorfskiej. Steiner rozpoczyna od przedstawienia duchowego podłoża wychowania. Przedstawiając trzy pierwsze siedmioletnie okresy życia w rozwoju człowieka, wskazuje, jak w każdym z tych okresów dziecko oczekuje od swoich nauczycieli i wychowawców innego sposobu prowadzenia lekcji, a co za tym idzie, innego rodzaju pedagogicznych umiejętności i predyspozycji wewnętrznych. Wykłady te omawiają drogi rozwoju duchowego, ale niosą również cenny materiał dotyczący praktycznych aspektów pedagogiki waldorfskiej. Wychodząc od idei trójczłonowości, Steiner omawia wiele konkretnych zagadnień związanych z trzema pierwszymi siedmioletnimi okresami rozwoju dziecka. Jego wskazówki idą równolegle w dwóch kierunkach, jedne dotyczą potrzeb rozwojowych dziecka i odpowiednich do tego sposobów postępowania z nim, drugie odnoszą się bezpośrednio do nauczyciela, do jego umiejętności pedagogicznych, a także do jego światopoglądu i jego postawy uczuciowo-moralnej. Wśród tych rozważań pedagogicznych znajdziemy też wykład zajmujący się samą szkołą waldorfska, jej życiem i organizacją.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 204 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Duchowe Znaczenie Przebaczenia
Duchowe Znaczenie Przebaczenia
Problem przebaczenia to centralne zagadnienie obecnej epoki. Autor przedstawia temat przebaczenia w sposób niezwykle głęboki, z punktu widzenia współczesnej nauki duchowej. Na podstawie konkretnych przykładów omawia ogromne znaczenie przebaczenia zarówno dla tego, kto przebacza, jak i dla tego, któremu się przebacza. Punktem wyjścia do prawdziwego poznania tego problemu jest dla autora związek między siedmioma prośbami modlitwy Ojcze Nasz a siedmioma epokami kultur poatlantydzkich. Piąta prośba tej modlitwy: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" dotyczy przede wszystkim właśnie obecnej, piątej epoki poatlantydzkiej. W większości dyskusji pomija się pozytywne znaczenie "przebaczenia", które jest przeciwstawne do negatywnego pojęcia "winy". Można również powiedzieć, że jest to przeciwstawienie myślenia starotestamentowego, skierowanego wyłącznie na nakazy i myślenia opartego na ideałach przyszłości, na wolności i miłości. Autor w sposób niezwykle przystępny ukazuje ogromną siłę duchową, jaka tkwi w prawdziwym akcie przebaczenia - siłę, która jest tak ważna dla dalszego rozwoju zarówno indywidualnego człowieka jak i całej ludzkości.
Autor: Sergej O. Prokofirff Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 200 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Duchowi przewodnicy człowieka
Duchowi przewodnicy człowieka
Książka omawia rozwój ludzkości po katastrofie Atlantydy w aspekcie duchowej inspiracji człowieka przez wyższe jestestwa duchowe w poszczególnych epokach kultur poatlantydzkich. Autor opisuje oddziaływanie na ludzkość zarówno istot anielskich, oraz tych jestestw duchowych, które w czasie rozwoju księżycowego nie osiągnęły w pełni swojego rozwoju, a które w dawnych epokach rozwoju ludzkości mogły się jeszcze wcielać w ludzkie ciała, pełniąc rolę nauczycieli i przewodników rozwijającej się ludzkości.

Opisany jest wpływ świata duchowego na człowieka w różnych fazach życia, a zwłaszcza w pierwszych trzech latach dzieciństwa. Autor wskazuje również na rolę, jaką odegrał w rozwoju Ziemi impuls Chrystusowy.

Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 120 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Egipskie mity i misteria
Egipskie mity i misteria
Jest to cykl wykładów Rudolfa Steinera, w których wyjasnia tajemnice egipskich mitów i ich prawdziwe ezoteryczne znaczenie w powiązaniu z kosmiczną ewolucją człowieka. Przedstawia między innymi duchowe wyjaśnienie tajemnicy Izydy i Ozyrysa oraz rozwój duchowej istoty człowieka poprzez kolejne kosmiczne wcielenia Ziemi.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29zł
Dodatkowe informacje: 144 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Ewolucja świata według nauki duchowej
Ewolucja świata według nauki duchowej
Jest to cykl wykładów Rudolfa Steinera opisujący ewolucję z punktu widzenia działania istot i sił duchowych w procesie powstawania elementów naszego świata. Autor sięga aż do oglądu epok starego Saturna, starego Słońca i starego Księżyca, by opisać kolejno powstawanie czasu, przestrzeni, następnie żywiołów ognia, powietrza, wody i elementu stałego. Pokazuje, że za każdym z otaczających nas w świecie żywiołów kryje się ofiara jestestw duchowych i że to, co postrzegamy jako elementy zmysłowe, to tak naprawdę maja, a stojąca za nimi rzeczywistość sięga świata duchowego.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 112 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Historia średniowiecza
Historia średniowiecza
"Historia średniowiecza" obejmuje okres od wędrówki ludów do wynalezienia druku i epoki wielkich odkryć. Pokazuje przejście od plemiennych więzów krwi do związku z posiadaną ziemią, a potem przejście od własności wspólnotowej do własności prywatnej. Ukazuje rozwój wpływów Kościoła w różnych rejonach Europy, niektóre przyczyny wypraw krzyżowych oraz powstanie heretyckich ruchów religijnych. Przedstawia rozwój nauki i kultury po zetknięciu się z wpływami arabskimi oraz celtyckimi. Opisuje rozwój kultury miast, powstawanie związków miast, jak na przykład związku miast hanzeatyckich, oraz stopniową demokratyzację społeczności miejskich. Przedstawia rządy różnych rodów, które stworzyły podstawy do powstania dzisiejszych państw europejskich. Książka kończy się opisem końcowej fazy epoki średniowiecza, która była okresem wielkich odkryć i wynalazków.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 118 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Historia Tajemna
Historia Tajemna
Jest to fascynujący opis tajemnej historii ludzkości przedstawionej z punktu widzenia nauki duchowej. Autor opisuje oddziaływanie wyższych jestestw ze świata duchowego poprzez żyjących na Ziemi ludzi, którzy stanowią niejako narzędzia działania wyższych hierarchii. Opisuje niektóre postacie historyczne, ukazuje prawidłowości w powiązaniach indywidualnej karmy i innych wpływów na przykładach kolejnych inkarnacji jak Julian Apostata i Tycho de Brache, czy Mikołaj z Kuzy i Mikołaj Kopernik. Przedstawione jest ukryte tło planu historii oraz zejście od kultury jasnowidzenia w okresie staroindyjskim i perskim do kultury osobowości w okresie kultury greckiej. Rudolf Steiner przedstawia niezwykle ciekawy związek między poszczególnymi osobami historycznymi a indywidualnymi wątkami w całym rozwoju ludzkości.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 130 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Jak osiągnąć poznanie wyższych światów (wydanie 2)
Jak osiągnąć poznanie wyższych światów (wydanie 2)
Jedno z podstawowych dzieł Rudolfa Steinera. Autor wprowadza czytelnika krok po kroku na ścieżkę wtajemniczenia, prowadzącą do poznania wyższych światów duchowych. Książka skierowana jest zarówno do ludzi w tej dziedzinie doświadczonych, jak również do tych, dla których droga ta była dotychczas niedostępna. Autor sam w przedmowie mówi: "Dla badania tych faktów trzeba posiadać zdolność wkraczania w światy nadzmysłowe. Gdy jednak są one zbadane i podane do wiadomości, wtedy również i ten, kto sam ich nie spostrzega, może wyrobić sobie wystarczające przekonanie o prawdziwości tych danych".
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Konferencja Bożonarodzeniowa i powstanie nowych misteriów
Konferencja Bożonarodzeniowa i powstanie nowych misteriów
Autorzy opisują wielką tajemnicę ezoteryczną jaką była Konferencja Bożonarodzeniowa 1923-1924 Światowego Towarzystwa Antropozoficznego otwierająca nowy rozdział historii. Książka przedstawia duchowe tło i kosmiczny wymiar, jakim było stworzenie przez Rudolfa Steinera nowych misteriów. Przedstawione są związane z tą Konferencją zadania tych nowych misteriów, podane przez twórce antropozofii, które do dzisiaj pozostają aktualne i są dostępne dla każdego.
Autor: Sergej O. Porkofieff i Peter Selg Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 122 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Kronika Akasza (Wydanie III)
Kronika Akasza (Wydanie III)
Jedno z podstawowych dzieł Rudolfa Steinera. Książka zawiera dokładny opis dziejów Ziemi i ludzkości. Autor w sposób szczegółowy opisuje życie człowieka na Atlantydzie. Następnie przechodzi do jeszcze wcześniejszych dziejów ludzkości zamieszkującej ląd pradawnej Lemurii, by potem przejść do czasów epoki hiperborejskiej i polarnej. Kolejne rozdziały poświęcone są prześledzeniu rozwoju człowieka i Ziemi we wcześniejszych epokach, poprzedzających powstanie fizycznej Ziemi, od początku istnienia naszego układu planetarnego, począwszy od okresu saturnowego, poprzez rozwój słoneczny i księżycowy, aż do okresu naszej współczesnej Ziemi. Jest to nasze trzecie, poprawione wydanie. Ta książka jest fascynującą lekturą, wyjaśniającą wiele zagadnień będących tematem dociekań współczesnej nauki.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 166 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Mądrość wtajemniczonych i poznanie gwiazd
Mądrość wtajemniczonych i poznanie gwiazd

Książka zawiera omówienie wiedzy wtajemniczonych, która umożliwia poznanie duchowości naszego systemu planetarnego oraz opis duchowych istot Księżyca, Saturna, Wenus i Marsa, które mają do spełnienia określone zadania. Wenus, Merkury i Księżyc to planety wyznaczające ludzki los, a Mars, Jowisz i Saturn to planety uwalniające człowieka.

Autor opisuje dawną wiedzę druidów. Omawia wtajemniczenie kapłanów druidów w misteriach Słońca i poznanie przez nich duchowych istot Księżyca oraz przedstawia niezwykle ciekawie duchowe ujęcie jestestw odpowiedzialnych za zjawiska atmosferyczne zachodzące w przyrodzie. Książka zawiera też obszerne omówienie rozwoju ludzkiej świadomości.

Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Misteria Wschodu i chrześcijaństwa
Misteria Wschodu i chrześcijaństwa
Autor przedstawia istotę misteriów w powiązaniu z duchowym życiem ludzkości. Opisuje podstawowe stopnie wtajemniczenia wspólne dla wszystkich misteriów: przeżycie śmierci; przejście przez świat elementarny; patrzenie na słońce o północy; spotkanie z wyższymi i niższymi bóstwami. Wyjaśnia wzajemne przenikanie się praw natury i praw moralnych w duchowym świecie, przedstawia pośmiertne skutki braku sumienia i wygodnictwa w czasie życia ziemskiego, opisuje wtajemniczenie Zaratustry i wtajemniczenie Hermesa, różnice pomiędzy misteriami wczesnoegipskimi i późnoegipskimi oraz ponowne wyłonienie się istoty misteriów Wschodu i tajemnic misteriów w kulturze duszy odczuwającej w misterium świętego Graala.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 112 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Misterium Michaela
Misterium Michaela
Na początku autor opisuje związek Rudolfa Steinera z Michaelem i istotę Misterium Michaela jako misterium współczesnego wtajemniczenia na drodze nauki duchowej. Omawia napisaną przez Rudolfa Steinera Imaginację Michaela. Książka zawiera również eurytmiczne przedstawienie Imaginacji Michaela oraz jej podstawy ezoteryczne.
Autor: Sergej O. Porkofieff Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 252 strony , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Myśleć sercem

Myśleć sercem
Jest to pozycja omawiająca powiązanie człowieka z istotami elementarnymi przyrody, z ziemską naturą i z całym kosmosem. Steiner pokazuje jak należy przeżywać cykl całego roku w życiu ziemi. Pokazuje różnice między myśleniem intelektualnym i myśleniem opartym o sferę serca. Nawiązuje do misteriów druidów oraz misteriów Mitry. Pokazuje duchowy obraz walki Archanioła Michała ze Smokiem. Omawia duchowość ziemi i duchowość człowieka.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 32 zł
Dodatkowe informacje: 112 stron , format A5.Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU

[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com