Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ o naszym wydawnictwie ] [ o antropozofii ] [ kalendarium Rudolfa Steinera ]  

A N T R O P O Z O F I A

Antropozofia jest drogą do poznania przyrody i ducha, pomostem prowadzącym nas od świata materii nieożywionej do świata istot żywych, widzialnych i niewidzialnych, do poznania świata nadzmysłowego, którego ludzie tak bardzo pragną Nie jest ona abstrakcyjnym idealizmem, lecz konkretnym poznaniem działającego w materii ducha. Nie jest też mistyką, która ogranicza się do poszukiwania przeżyć wewnętrznych, przynoszących człowiekowi zaspokojenie tęsknoty do poznania swojej istoty i wzajemnych relacji ze światem. Antropozofia przyjmuje, że sposób myślenia, który ma pełne uzasadnienie w materialnym przyrodoznawstwie, musi ulec przeobrażeniu, kiedy człowiek rozważa dziedziny życia duszy i ducha. Zakłada ona, że jeśli człowiek chce wypowiadać się w pełni naukowo na te tematy, to musi przekształcić swoje myślenie. Zwykłe nauki wykazują wspaniały postęp - w stosunkowo krótkim czasie całkowicie przeobraziły naszą kulturę, jednak przyniosły rozwiązania tylko w sprawach życia zewnętrznego. Antropozofia nie czuje się zmuszona do burzenia tych naukowych osiągnięć w dziedzinach materialnych, uważa jednak, że nie można szukać w nich życia duszy i ducha. Osiągnięcia materialnej nauki opierają się na badaniu świata zewnętrznego, poznawalnego naszymi fizycznymi zmysłami, a wynikająca z nich pewność poznania nie pochodzi bezpośrednio z objawienia przyrody, lecz z wewnętrznego przeżycia prowadzonych badań. Poznanie antropozoficzne prowadzi nas od takiego przeżycia w duszy do oglądu w myśleniu, w postaci imaginacji, inspiracji i intuicji.
Antropozofia nie staje się przez to religią i w żaden sposób nie narusza religijnej wiary chrześcijanina, przeciwnie - umacnia ją, podnosząc do nadzmysłowej prawdy naukowej. O ile dla zwykłej nauki istota chrześcijaństwa może budzić u wielu ludzi wątpliwości, to dla naukowej obserwacji, nie opierającej się na zmysłach fizycznych, staje się ona niezbitą prawdą. Antropozofia nie jest i nie może być religią, jest jednak drogą ku pełnemu zrozumieniu religii, drogą poznania świata materialnego i świata duchowego, nadzmysłowego. Pozwala wzmacniać zmysły fizyczne i budzić zmysły poznania wewnętrznego, zbliża ku poznaniu makrokosmosu i mikrokosmosu oraz ich wzajemnej relacji. Jest dziedziną naukowego badania i dąży do praktycznej realizacji w codziennym życiu, co umożliwia świadome osiągnięcie harmonii duszy współczesnego człowieka.
Antropozofia dała pierwsze impulsy ekologii, zdrowej produkcji żywności i odtruwania zanieczyszczonej chemicznie ziemi. Traktuje zwierzęta i rośliny jako żywe istoty, za które człowiek jest odpowiedzialny. W pedagogice stara się wychowywać indywidualnego człowieka zgodnie z jego istotą, pomagając dziecku rozwijać swoje wnętrze i daje siłę do realizacji dorosłego życia. W medycynie pragnie połączyć wspaniałe osiągnięcia naukowe z mądrością natury. W sztuce i architekturze pozwala człowiekowi nadać materialną formę duchowej idei. Nie ma dziedziny życia, w której nie mogłaby być użyteczna. Uczy nas świadomego życia i budowania indywidualnego poznania.

Sprawdź naszą ofertę, znajdziesz tu wiele książek o tej i podobnej tematyce - te, które ci się spodobają, możesz bezpośrednio z tej strony internetowej zamówić. My je natychmiast wyślemy za zaliczeniem pocztowym.

[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com